Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Αρμόδια Υπηρεσία: Κεντρικές Υπηρεσίες

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκινή – Σιμιτζή Βασιλική 2431353509