Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Municipality of Trikala

Services

 •  
  • ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
  • ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)
  • Γραφείο Μηχανογράφησης
  • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
  • Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Τμήμα Αστυνόμευσης
  • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  • Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
  • Γραφείο Καθαριότητας
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μισθοδοσία
  • Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
  • Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Τμήμα Ταμείου
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥΣ
  • ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Κέντρο Κοινότητας
  • Δημοτικό Κτηνιατρείο
  • Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης
  • Γραφείο Κοιμητηρίων
  • Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου
  • Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  • Ανταποκριτές ΟΓΑ - ΕΛΓΑ
  • ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ
  • ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ
  • ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (πρωινή βάρδια)
  • ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (απογευματινή βάρδια)
  • Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αγροτικών Θεμάτων
  • Γραφείο Ζωολογικού Κήπου
  • Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Μεγάλα Καλύβια (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Ζ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
  • Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
  • Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
  • Δήμος Τρικκαίων
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Τμήμα Μελετών & Κατασκευών
  • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού
  • Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ
  • Βαλτινό (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
  • Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων
  • Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας
  • Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Γραφείο Κλητήρων
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Κεντρικές Υπηρεσίες
  • Κεφαλόβρυσο (Δ.Ε. Φαλώρειας)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
  • Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού
  • Γραφείο Τύπου
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
  • Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών
  • Γραφείο Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Πρωτοκόλλου
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου
  • Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
  • Μεγαλοχώρι (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  • Νομική Υπηρεσία
  • Διεύθυνση Πολεοδομίας
  • Πρίνος (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου
  • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης
  • Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης
  • Ρίζωμα (Δ.Ε. Παραληθαίων)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)
  • Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας