Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου5/9/2023
  • Καλείστε να συμμετάσχετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 7/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 5/09/2023 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-04-2023) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Έγκριση απευθείας παραχώρησης με τίμημα της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης (Τρικαλινού Παζαριού) έτους 2023 που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) για την τέλεση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης.

2. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Ανάκληση της με αρ. 120/2023 Α.Δ.Σ και κατ΄αρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Κεφαλοβρύσου για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

 

Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

4. Κατανομή ποσού 282.320,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Γ’ Κατανομή ποσού έτους 2023.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

5. Τροποποίηση της αριθμ. 125/2022 Α.Δ.Σ., περί συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Στέφανου Παπαγεωργίου του Ιωάννη και Ευφρονίας Κωστάκη του Ηλία, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας.

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ 2023».

7. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ».

8. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δ. Τρικκαίων για το 2023.

9. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7323.0004).

10. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

11. Έγκριση μελέτης σήμανσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

12. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2 σε όλες τις κάθετες οδούς που συμβάλλουν στην οδό Μοσχοπούλου, από την οδό Μέτωνος μέχρι την οδό Βάμβα και επί των κάθετων οδών σ’ αυτήν ». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

13. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

14. Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Μονή Ι» με την επιβολή πεζοδρόμου πλάτους 3,40μ, εντός του Ο.Τ. Γ629, μεταξύ των οικοπέδων με Κ.Α. 0809001, 0809002, 0809003 και 0809006. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

15.Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

 

16. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων».

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

17. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας έτους 2023-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ