Δήμος Τρικκαίων

ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίκαλα: Μια Ανοιχτή Πόλη-Πρότυπο στις Όχθες του Ληθαίου

 

 

α/α Τίτλος Πράξης Προϋπολογισμός
(€)
1 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη. 3.000.000,00 €
2 Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης. 3.109.198,40 €
3 Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας). 1.488.621,90 €
4 Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων. 1.230.200,00 €
5 Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 290.000,00 €
6 Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων. 755.766,80 €
7 Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ. 1.000.000,00 €
8 Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων. 145.000,00 €
9 Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων. 135.000,00 €
10 Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης (πόλη Τρικάλων). 160.000,00 €
11 Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου. 201.500,00 €
12 Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. 216.320,00 €
13 Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων. 67.200,00 €
14 Λοιπές Δράσεις Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών) 50.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργων ΕΤΠΑ: 10.873.787,10 €
Προϋπολογισμός Έργων ΕΚΤ: 975.020,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.848.807,10 €

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΔΩ

 SKATE PARK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ SKATE PARK

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΗΘΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

 

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ