Δήμος Τρικκαίων

ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίκαλα: Μια Ανοιχτή Πόλη-Πρότυπο στις Όχθες του Ληθαίου

 

 

α/α Τίτλος Πράξης Προϋπολογισμός
(€)
1 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη. 3.000.000,00 €
2 Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης. 3.109.198,40 €
3 Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας). 1.488.621,90 €
4 Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων. 1.230.200,00 €
5 Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 290.000,00 €
6 Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων. 755.766,80 €
7 Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ. 1.000.000,00 €
8 Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων. 145.000,00 €
9 Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων. 135.000,00 €
10 Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης (πόλη Τρικάλων). 160.000,00 €
11 Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου. 201.500,00 €
12 Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. 216.320,00 €
13 Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων. 67.200,00 €
14 Λοιπές Δράσεις Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών) 50.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργων ΕΤΠΑ: 10.873.787,10 €
Προϋπολογισμός Έργων ΕΚΤ: 975.020,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.848.807,10 €

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΔΩ