Δήμος Τρικκαίων

Φόρμα απαλλαγής ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ λόγω Daniel

Αίτημα απαλλαγής Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ (λόγω της κακοκαιρίας Daniel)

 


  Σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε, Ο.Ε, Ι.Κ.Ε)
  η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό της από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

   

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Τα αρχεία που θα ανεβάσετε προσέξτε να έχουν μία από τις ακόλουθες καταλήξεις ".gif", ".jpg" ή ".pdf" και μέγεθος εως 3MB.

  * Πατήστε "Υποβολή" μόνο μία φορά και περιμένετε λίγη ώρα ώσπου να ανέβουν τα αρχεία και να λάβετε σχετική ενημέρωση αλλάζοντας η σελίδα που βλέπετε. Αν κάποιο από τα αρχεία δεν υποβληθεί σωστά θα πρέπει να ανεβάζετε ξανά όλα τα αρχεία.

  * Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.


  (και οι δύο όψεις)


  αφορά ακίνητα των οποίων η καταλληλότητα χρήσης τους έχει χαρακτηριστεί ως κόκκινο ή κίτρινο -


  για την καταβολή ενίσχυσης από αρωγή για ακίνητο χωρίς Δελτίο αυτοψίας (πράσινο) -

   

  Πρόσθετα Δικαιολογητικά

  Στις περιπτώσεις που ο ΑΦΜ του ωφελουμένου είναι διαφορετικός από αυτόν που είναι δηλωμένος στον λογαριασμό ρεύματος, πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.  (Όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο)