Δήμος Τρικκαίων

Εκούσια Αναγνώριση Τέκνου

Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Συμβολαιογραφική Πράξη
  • Ταυτότητες ή διαβατήρια (αν πρόκειται για αλλοδαπούς)

Συνημμένα Έγγραφα