Δήμος Τρικκαίων

Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων.

Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς.

Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
  • Ταυτότητα Δηλούντος
  • Έκθεση Επίδοσης απόφασης στον εισαγγελέα
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας