Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες

 •  
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Μεγάλα Καλύβια (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Βαλτινό (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Κεφαλόβρυσο (Δ.Ε. Φαλώρειας)
  • Μεγαλοχώρι (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Πρίνος (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Ρίζωμα (Δ.Ε. Παραληθαίων)
 • Τμήμα Αστυνόμευσης
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
  • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)
   • Γραφείο Μηχανογράφησης
   • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη
  • Γραφείο Τύπου
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Νομική Υπηρεσία
  • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
  • Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
  • Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας
  • Τμήμα Εμπορίου & Υπηρεσιών
  • Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου
 • Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
  • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου
  • Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης
  • Τμήμα Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας
  • Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας
  • Τμήμα Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
 • Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού
  • Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ
   • Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
  • Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού
   • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου
 • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
   • Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων
   • Γραφείο Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
   • Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
   • Γραφείο Καθαριότητας
   • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
   • Γραφείο Κλητήρων
   • Γραφείο Πρωτοκόλλου
   • Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου
  • Τμήμα Προϋπολογισμών & Στατιστικής
  • Τμήμα Εσόδων
  • Τμήμα Προμηθειών