Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες

 •  
 • Δήμος Τρικκαίων
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Μεγάλα Καλύβια (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Βαλτινό (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Κεφαλόβρυσο (Δ.Ε. Φαλώρειας)
  • Μεγαλοχώρι (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Πρίνος (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Ρίζωμα (Δ.Ε. Παραληθαίων)
 • Κεντρικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
  • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)
   • Γραφείο Μηχανογράφησης
   • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη
  • Γραφείο Τύπου
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Νομική Υπηρεσία
  • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
  • Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
  • Τμήμα Μελετών & Κατασκευών
  • Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
 • Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβάλλοντος
   • Γραφείο Κοιμητηρίων
  • Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  • Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης
   • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αγροτικών Θεμάτων
   • Γραφείο Ζωολογικού Κήπου
 • Διεύθυνση Πολεοδομίας
  • Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης
  • Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου
 • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου
  • Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης
  • Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
  • Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας
   • ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
   • ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
   • Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
   • Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥΣ
   • ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ
   • ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ
   • ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (πρωινή βάρδια)
   • ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (απογευματινή βάρδια)
   • Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   • Ζ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  • Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας
   • Κέντρο Κοινότητας
   • Δημοτικό Κτηνιατρείο
 • Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ
   • Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
  • Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού
   • Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού
   • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου
 • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Μισθοδοσία
  • Ανταποκριτές ΟΓΑ - ΕΛΓΑ
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
   • Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων
   • Γραφείο Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
   • Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
   • Γραφείο Καθαριότητας
   • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
   • Γραφείο Κλητήρων
   • Γραφείο Πρωτοκόλλου
   • Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Τμήμα Ταμείου
  • Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
  • Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας
  • Τμήμα Προμηθειών
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τμήμα Αστυνόμευσης
  • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού