Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες

 • Δήμαρχος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
  • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
    Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
    Τμήμα Αστυνόμευσης
  • Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας
  • Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου
  • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Υποστήριξης του Δημότη
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
  • Γραφείο Δημάρχου
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Τομέας Α'
    Μεγάλα Καλύβια (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
    Μεγαλοχώρι (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
    Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
    Ρίζωμα (Δ.Ε. Παραληθαίων)
  • Τομέας Β'
    Κεφαλόβρυσο (Δ.Ε. Φαλώρειας)
    Πρίνος (Δ.Ε. Κόζιακα)
    Βαλτινό (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Τμήμα Ταμείου
  Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
  Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
  Υποδιεύθυνση Προσόδων
   Τμήμα Εσόδων
   Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών
   Τμήμα Αξιόποιησης Δημοτικής Περιουσίας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Μελετών & Κατασκευών
  Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Έργων
  Τμήμα Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασιας
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  Τμήματα Εξυπηρέτησης
  Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Πολιτών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
  Τμήμα Αστικού Πρασίνου & Περιβάλλοντος
  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  Τμήμα Κοιμητηρίων
Διεύθυνση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης
  Τμήμα Καθαριότητας & Ειδικών Συνεργείων
  Τμήμα Δημοτικού Φωτισμού
  Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων
Διεύθυνση Πολεοδομίας
  Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης
  Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
  Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
  Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας
   Γραφεία Παιδικών Σταθμών
  Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
  Τμήμα Αθλητισμού
  Τμήμα Παιδείας
  Τμήμα Πολιτισμού
   Γραφείο Δημοτικού Ωδείου
Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)
  Γραφείο Στρατηγικής & Προτύπων
  Γραφείο Καινοτομίας - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας
  Γρ. Επιχειρημ/τας - Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης