Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

το χώμα βάφτηκε κόκκινο