Δήμος Τρικκαίων

1.000.000€ ζητά ο Δ. Τρικκαίων για αγροτική οδοποιία

15 Σεπτεμβρίου 2017

Ένα εκατομμύριο ευρώ κοστολογεί ο Δήμος Τρικκαίων τις ανάγκες για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε χωριά της περιφέρειάς του. Το ποσό αυτό αφορά σε χρήματα για την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση οδών για την πρόσβαση σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Και είναι το ποσό που εμπεριέχεται στη μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, για να κατατεθεί για έγκριση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ολοκληρωμένη μελέτη, που καταρτίστηκα από το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων.
Η συγκεκριμένη μελέτη κατατίθεται στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
Περιλαμβάνει συνολικώς 11 χιλιόμετρα (11.170 μέτρα για την ακρίβεια) ασφαλτοστρωμένων και 150μ μέτρα τσιμεντοστρωμένων αγροτικών οδών σε 8 χωριά της περιφέρειας από 4 διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες. Σε άλλα δύο χωριά θα κατασκευαστούν κιβωτοειδείς οχετοί σε συγκεκριμένους δρόμους.
Η επιλογή έγινε με βάση την αναγκαιότητα ανακατασκευής τους και πρόκειται για κύριες οδούς, που είτε χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους αγρότες είτε οδηγούν σε δευτερεύουσες αγροτικές οδούς.

Ταυτοχρόνως, καταβλήθηκε η προσπάθεια, οι προς ανακατασκευή οδοί

– να πληρούν τα περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας από όσα έθετε η συγκεκριμένη πρόσκληση (π.χ. να μην είναι δρόμοι γενικής κυκλοφορίας)
– να αφορούν σε δημοτικές εκτάσεις, ώστε να μην απαιτείται η αγορά γης
– να αφορούν σε κηρυγμένες πλημμυροπαθείς ή μειονεκτικές περιοχές
– να εξυπηρετούν πρόσβαση κυρίως σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις κ.α.
– να είναι αποτυπωμένη η δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔήμουΜε την έγκριση του ποσού και την κατασκευή αυτών των αγροτικών δρόμων, επιλύονται προβλήματα στα χωριά του Δήμου και διευκολύνεται η ενασχόληση με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Από το γραφείο Τύπου