Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Κοινωνική στήριξη με εντυπωσιακά στοιχεία

24 Ιουλίου 2019
Δημόσιος απολογισμός για τη χρησιμότητα και συνεισφορά των Κοινωνικών Δομών

 

Τέσσερις δομές, 5 χρόνια λειτουργίας, χιλιάδες ευρώ, ένας στόχος: η στήριξη της κοινωνίας και κυρίως, όσων έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Τρικκαίων τα χρόνια της κρίσης στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τρικαλινές οικογένειες και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που διαβιούν με δυσκολίες, που συναντούν δυσκολίες.
Με δικούς του πόρους αλλά και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με υλοποιητή και τη «Συνειρμός» αμκε, λειτουργεί:
– Κοινωνικό Παντοπωλείο
– Κοινωνικό Εστιατόριο
– Κοινωνικό Φαρμακείο
– Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Και το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι δομές λειτούργησαν προς όφελος όλων των συμπολιτών που έχουν ανάγκη, με τη συνδρομή εταιρειών, κρατικών δομών, επιχειρηματιών, πολιτών που ανωνύμως καταθέτουν τη συνεισφορά τους. ο Δήμος Τρικκαίων έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίχτυ ασφαλείας με πλήθος Δομών που συνεχώς εξελίσσονται.
Παράδειγμα 1: Τον χειμώνα με τις χαμηλές θερμοκρασίες η Δομή παραμένει ανοιχτή και τις νυχτερινές ώρες, για προστασία όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.
Παράδειγμα 2: Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί δραστικά υπέρ των τρικαλινών που ανήκουν σε ομάδες που χρήζουν συμπαράστασης
Παράδειγμα 3: Προωθείται άμεσα η «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων» με 252.417,14 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Ουσιαστικά, εκσυγχρονίζονται οι Κοινωνικές Δομές, προσφέροντας ακόμη περισσότερα.
Η κοινωνική λογοδοσία που δημοσίως κάνει τα 4,5 τελευταία χρόνια ο Δήμος Τρικκαίων (κάθε τρίμηνο και εξάμηνο) για τα όσα προσφέρει, βοηθά ώστε όλοι/ες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα πεπραγμένα και τις δράσεις στην κοινωνία.
Αυτή η λογοδοσία είναι χρήσιμη σε αριθμούς.
Φέτος, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2019, ενδεικτικά:
– 30.175 € η αξία των προϊόντων που παρασχέθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

– 25 άτομα εξυπηρετούνται καθημερινώς από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

25.560 γεύματα παρασχέθηκαν από το Κοινωνικό Εστιατόριο

– 22.848 € η αξία των φαρμάκων που παρασχέθηκαν

651 άτομα εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Εστιατόριο

 

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναλυτικά ανά Δομή ο δημόσιος απολογισμός είναι ο ακόλουθος:

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

 

Σύνολο οικογενειών  που εξυπηρετήθηκαν 248
Σύνολο ατόμων που εξυπηρετήθηκαν 651
Συνολική αξία των προϊόντων που χορηγήθηκαν 30.175 €

 

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Τρικκαίων  παρέχει δωρεάν τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη   ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη οικιακού εξοπλισμού κ.λπ., σε  οικονομικά αδύναμους συμπολίτες, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Για να χορηγήσετε προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μπορείτε να το επισκέπτεστε ή να τηλεφωνείτε στο 24310-26880, προκειμένου να τα παραλάβει από τον χώρο σας το προσωπικό του.

Λειτουργεί στη Συνοικία του Αγ. Οικουμενίου από  Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9 π.μ. ως τις 5 μ.μ.

Τηλ. 24310 26880

 

Η λειτουργία της δομής χρηματοδοτείται μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

 

 

Δημότες που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση 25
Δημότες που εξυπηρετούνται περιστασιακά 22

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ του Δήμου Τρικκαίων απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες που κατοικούν σε ακατάλληλα σπίτια, ή σε σπίτια που δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρ. ρεύμα, νερό), ή σε σπίτια χωρίς επαρκείς χώρους κλπ.

Παρέχει καθημερινά υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και ψυχαγωγία.

 

Λειτουργεί στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 π.μ.   ως τις 4 μ.μ.

Τηλ. 24310-25402

 

Η λειτουργία της δομής χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

 

Σύνολο οικογενειών  που εξυπηρετήθηκαν  

93

Αριθμός ολοκληρωμένων γευμάτων που διατέθηκαν 25.560
Αξία των γευμάτων που διατέθηκαν (κατ’ εκτίμηση) 127.800

 

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του Δήμου Τρικκαίων παρέχει δωρεάν γεύματα και εξασφαλίζει την καθημερινή σίτιση οικονομικά αδύναμων συμπολιτών και των οικογενειών τους.

Για να χορηγήσετε μερίδες φαγητού στο Κοινωνικό Εστιατόριο, παρακαλείσθε να τηλεφωνείτε στο 24310-25400, προκειμένου να τις παραλάβει από τον χώρο σας το προσωπικό του Εστιατορίου.

Λειτουργεί στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο,  όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 10 π.μ. ως τις 4 μ.μ.

Τηλ. 24310 25400

 Η λειτουργία της δομής χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 

Δημότες που εξυπηρετούνται με φάρμακα τακτικά (σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση) 158
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα περιστασιακά 131
Αξία των φαρμάκων που χορηγήθηκαν 22.848

 

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Δήμου Τρικκαίων  χορηγεί σε  οικονομικά αδύναμους συμπολίτες, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Για να χορηγήσετε φάρμακα κλπ υλικά στο Κοινωνικό Φαρμακείο, μπορείτε να το επισκέπτεστε ή να τηλεφωνείτε στο 24310-25600 για να τα παραλάβει από τον χώρο σας το προσωπικό του Φαρμακείου.

 Λειτουργεί στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο,   από Δευτέρα ως Παρασκευή, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Τηλ. 24310 25600

 

Η λειτουργία της δομής χρηματοδοτείται μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

 

Από το γραφείο Τύπου