Δήμος Τρικκαίων

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28 Μαρτίου 2017
Σς κατεπείγουσα συνεδρίση και για τις παιδικές χαρές, προχωρά την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 (στις 14:00) το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  29/03/2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

  1. Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

  1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Διεύθυνση Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

  1. Αποδοχή ποσού Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων και Προνοιακών Επιδομάτων Πλημμυροπαθών – Λήψη Απόφασης για πληρωμή των Δικαιούχων Δήμου Καλαμπάκας

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

  1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών 2017

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ