Δήμος Τρικκαίων

110.000 € για πρόσθετη αγροτική οδοποιία σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

12 Μαρτίου 2020

Με 110.225,79 € ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα οδοποιίας σε χωριά στην περιφέρεια. Το έργο αφορά σε δρόμους, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα ήδη από το 2019. Εξάλλου το έργο έχει τίτλο «Αγροτική οδοποιία Α και Β τομέα 2019-2020» και είναι σαφές ότι αφορά σε όσα ήδη έχουν συζητηθεί και προγραμματιστεί από τον Δήμο, με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους αντιδημάρχους των δύο τομέων, τους προηγούμενους μήνες. Το έργο κατακυρώθηκε σε τρικαλινή εταιρεία και η σχετική υπογραφή της σύμβασης έγινε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 ανάμεσα στον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόσεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Α. Τσίνας και Σία Ο.Ε.

Από το γραφείο Τύπου