Δήμος Τρικκαίων

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31 Μαρτίου 2017
Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 3. κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρδανίου
 4. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου
 5. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 6. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς
 7. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  06/04/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα  20:00  για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου

 

 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τοπική Κοινότητα Ριζώματος τη θέση <<ΚΟΥΒΑΛΤΣΙΝΑ-ΛΕΥΚΕΣ>> επιφάνειας 59,151 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

 

 1. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας

 

 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου φαγητού για  τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2017-2018 και  β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  {Η ΤΡΙΚΚΗ}

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

 

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας και επαναβεβαιώσεις των εισφορών στους ορθούς ιδιοκτήτες.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των μισθωμένων δημοτικών  ακινήτων -καταστημάτων Κ27Α και Κ2 στη δημοτική αγορά, από τον Ευθυμίου Ευστάθιο του Χρ.στην Ευθυμίου Αικατερίνη του Χρήστου

 

 1. Διαγραφή ποσών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων, επαναβεβαιώσεις οφειλών επί το ορθό και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

 

 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου 3 εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, επιφάνειας (42) τ.μ, και εκ νέου εκμίσθωση αυτού. (55/2017 Aπόφαση Δημ.Κοινότητας)

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου επιφάνειας 21 τ.μ στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ» στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Νομού Τρικάλων. (56/2017 Απόφαση Δημ.Κοινότητας)

 

 1. Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσας.

 

 1. Έγκριση διαγραφής κατόχου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. για τα έτη 2009- 2010 και 2011 τη διαγραφή αυτού και των παραβάσεων-οφειλών του από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα με ταυτόχρονη άρση φορολογικής δέσμευσης, καθώς και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο – οδηγό οφειλέτη

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης επιτροπής ΠΑΡ. 6, ΑΡΘ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ”

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»

 

 1. Έγκριση μελέτης «Εξωραϊσμός γηπέδου και αναβάθμιση εγκαταστάσεων Τ.Κ. Γλίνου» (εξ’ αναβολής)

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017»

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»

 

 1. Εξέταση της αρίθ. πρωτ.13137/22-03-2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16», ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε..

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθμ. 65/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ.140/2012 Α.Δ.Σ., που αφορά έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δ.Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Καλλιόπης και Μαρίας Κατσιώνη και Βασιλείου Παπαποστόλου, στον συνοικισμό Ριζαριό

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 703/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά «Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας Αγγέλη Φώτιου του Βασιλείου, για την διάνοιξη της οδού ΚΡΟΝΟΥ, στην περιοχή-Δεξιά Καλαμπάκας- και συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του»

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

Νομική Υπηρεσία

 

 1. Παροχή Πληρεξουσιότητας για την υπογραφή πράξης διόρθωσης συμβολαίου

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Λήψη απόφασης για πληρωμή δικαιούχων πλημμυροπαθών Δήμου Τρικκαίων (Γ΄Πίνακας Δικαιούχων).

 

 1. Έγκριση (5ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς – Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς: Α’, Β΄ (βρεφικό τμήμα) και Z’ Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.

 

 1. Έγκριση (6η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς: Α΄, Β΄, Δ΄, Z, ΣΤ΄, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, και «Ηλιαχτίδα» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.

 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για διαγραφή ή μείωση ποσού, ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

 

 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ – ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας

 

 1. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1290-29/03/2017 Απόφασης Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου εγκρίνεται η Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

 

 1. Έγκριση χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπάνης: <<χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο πολίτη για την επιδιόρθωση τεχνητού πρόσθετου μέλους του που έχει υποστεί φθορά>>

 

 1. Έγκριση χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπάνης: <<χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο πολίτη για την ολοσχερή καταστροφή της οικίας του λόγω πυγκαγιάς>>

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ περί α) Διαγραφή οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, του κ. Αργυρόπουλου Ευθύμιου του Κων/νου, για τις ιδιοκτησίες του στην περιοχή Γέφ. Πάσχου ΙΙ, β) Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών του ανωτέρω ιδιοκτήτη, γ) Αποζημίωση του ανωτέρω ιδιοκτήτη, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του.

 

 1. Έγκριση της αριθ. 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση για απαγόρευση στάθμευσης επί ανωνύμου – αδιεξόδου δημοτικής οδού με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) και Π-25 (οδός αδιέξοδη)»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 31/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.17/2013 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 32/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση επανακαθορισμού στάσεων της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε., μετά της αντικαταστάσεως των υπαρχόντων στεγάστρων αυτών ή κατασκευής νέων, εντός της Συνοικίας «Ριζαριού» του Δήμου Τρικκαίων».
 2. Έγκριση της αριθ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με: «Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨, με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ. 14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ)» (εξ αναβολής)
 3. Κατ΄αρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοθεσία των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης.(αριθμ. 4/2017 απόφ. Επιτροπής Ονοματοθεσίας)

Γενικά

 1. Κατ΄αρχήν λήψη απόφασης και έκφραση σύμφωνης γνώμης για την υλοποίηση πιλοτικού έργου παροχής υπηρεσιών “Εξυπνης πόλης” στον Δήμο Τρικκαίων.
 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
 3. Έγκριση ετήσια συνδρομής του Δήμου στο Διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Επανεισαγωγή συζήτησης του θέματος: Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «O Μύλος των Ξωτικών 2016-17»

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ