Δήμος Τρικκαίων

Με 120.000 ευρώ αναπλάσεις σε χωριά του Δ. Τρικκαίων

8 Ιουνίου 2017
Εργα αναπλάσεων και βελτιώσεων σε χωριά υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων με 120.000 ευρώ.

Με δύο δημοπρατήσεις που διεξήχθησαν στις 6 και στις 8 Ιουνίου 2017, βελτιώνονται δρόμοι και γίνονται παρεμβάσεις στην Αγρελιά και τον Παλαιόπυργο της ΔΕ Παληοκάστρου. Τα χρήματα προέρχονται από τους ίδιους πόρους του Δήμου.
Η πρώτη δημοπρασία αφορούσε στο έργο «Εργα υποδομής στην ΤΚ Αγρελιάς» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Προσωρινό μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Τσίνας και σια ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 46,9%. Οι εργασίες προβλέπουν επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων και καθιζήσεων.
Η δεύτερη δημοπρασία αφορούσε στο έργο «Πλακόστρωση κεντρικών δρόμων  Παλαιοπύργου της ΔΕ Παληοκάστρου». Επίσης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Σγουραλής Παναγιώτης και Σια», με ποσοστό έκπτωσης 41,96%. Οι εργασίες αφορούν στην πλακόστρωση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου στον Παλαιόπυργο, δίνοντας ανάσα στους κατοίκους του χωριού.
Από το γραφείο Τύπου