Δήμος Τρικκαίων

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 Απριλίου 2017
Δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσων και επιτακτικών αναγκών κίνησης των οχημάτων των Δήμου, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 25/04/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

  1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Επείγουσα απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ