Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28 Απριλίου 2017

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 3. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου
 4. κ. Παπαχρήστο Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου
 5. κ. Τζιατζιά Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού
 6. κ. Αναγνώστου Βάϊο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής
 7. κ. Σκρέκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης
 8. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
 9. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 10. κ. Ζορμπά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ράξας
 11. κ. Καρυδοπούλου-Παπαχρήστου Μαρία Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής
 12. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς
 13. κ. Ιακωβάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ελληνοκάστρου
 14. κ. Σκαμάγκα Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου
 15. κ. Ραποτίκα Ιωάννη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πρίνου
 16. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 04/05/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Επανεισαγωγή συζήτησης του θέματος: Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «O Μύλος των Ξωτικών 2016-17» (εξ αναβολής)
 1. Αντικατάσταση εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. Τρικάλων στο Δ.Σ. της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διαγραφής οφειλών, απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλέτη από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων και επαναβεβαίωση της οφειλής
 1. Διαβίβαση του υπ΄αριθμ. 1/2017 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2017, για έγκριση-επικύρωση ή μη της πρότασης-απόφασης της επιτροπής
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ
 1. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος), ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, επιφάνειας  64,00 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 32.(75/2017 απόφαση Δ.Κ.)
 1. Παραίτηση από το δικαίωμα χρήσης του ταφείου Ευριδίκης Πελέκη στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων, του Ιωάννη Πελέκη.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γλίνους της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση.
 1. Δωρεάν παραχώρηση και προσδιορισμός χρήσης δημοτικής έκτασης 27.000,00τμ που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων, τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450810541001 στο Σύλλογο Αεροσφαίρισης Τρικάλων.
 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού στη θέση <<Παλαιόμυλος>> επιφάνειας 5,5 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Ανάκληση της αριθ. 25/2016 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο “Επέκταση και Ανάπλαση σχολικής αυλής 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων”.
 1. 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων για το έτος 2017
 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.
 1. Ανάκληση της 459/2016 Α.Δ.Σ. και έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»
 1. Έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου: «Ανακατασκευή εξωτερικών γηπέδων αθλητικών κέντρων Πυργετού & Μπάρας» προϋπολογισμού 130.000,00€
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ,ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 1. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»

 

Γενικά

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα «Παροχή στήριξης στην Ελλάδα για την υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης και την αύξηση της ικανότητας υποδοχής αιτούντων άσυλο» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 1. Έγκριση της αριθ. 40/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης Βιοτεχνίας έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.», στο 7ο χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
 1. Έγκριση της αριθ. 41/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Διασφάλιση πεζοδρόμων περιοχής Βαρούσι»
 1. Έγκριση της αριθ. 43/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκρέκα του Αθαν. στην περιοχή Σαράγια»
 1. Έγκριση της αριθ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με: «Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨, με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ. 14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ)» (εξ αναβολής)

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 201/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου- Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την οριοθέτησης (μετατόπιση ή επαναπροσδιορισμό) των σχολικών περιφερειών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων
 1. Έγκριση (6ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίου από τον Z’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 1. Έγκριση (7η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς: Β΄, Z, «Ουράνιο Τόξο» και «Παλαιόπυργου» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων με ακίνητα ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων με παράρτημα Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων με κωδικό ΟΠΣ 5001996 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Γενικά

 

 1. Συνδιοργάνωση Ημερίδας
 1. Μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την επανεκτύπωση εντύπων προβολής της πόλης μας.

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τρικκαίων
 1. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

 

Γενικά

 

 1. Συζήτηση επί πρότασης της δημοτικής παράταξης “ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ” σχετικά με την επικείμενη πώληση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου και συνακόλουθα μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιωτικά συμφέροντα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ