Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 16/06/2016

15 Ιουνίου 2016

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

 1. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

 

 1. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συνδέονται με καταληκτικές ημερομηνίες. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 16/06/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών για το 2016 του Δήμου Τρικκαίων
 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το 2016 του Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αρίθ. 207/2016 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: “3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”
 1. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: “4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD- LEADER) 2014-2020 της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 15 KVA (No 1) με αριθ. 41090045-01 για την ηλεκτροδότηση στην πλατεία του Δήμου Τρικκαίων της οδού Καλαμπάκας 22
 1. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 15 KVA (No 1) με αριθ. 41090046-01 για την ηλεκτροδότηση στην πλατεία του Δήμου Τρικκαίων των οδών Καλαμπάκας 29 και Βαρβιτσιώτη
 1. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 15 KVA (No 1) με αριθ. 41090047-01 για την ηλεκτροδότηση στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Καλυβίων στην οδό Β. Παύλου και Αθ. Διάκου
 1. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 15 KVA (No 1) με αριθ. 41090048-01 για την ηλεκτροδότηση στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Καλυβίων στην οδό Μπουμπουλίνας και Β. Παύλου
 1. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 15 KVA (No 1) με αριθ. 41090049-01 για την ηλεκτροδότηση στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Καλυβίων στην οδό Β. Παύλου

 

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Απόφαση συμμετοχής στην υπ’ αρίθμ. 2221/08-06-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ? ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ