Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12 Μαΐου 2017
Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 16/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 3.091,92 τ.μ. που αποτελεί τμήμα δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 63.669,79 τ.μ. και βρίσκεται στο συνοικισμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων (πάρκο Αγίου Γεωργίου), εκ των οποίων 388,97 τ.μ. αφορούν τα υφιστάμενα κτίσματα, 590,95 τ.μ. αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές και 2.112,00 τ.μ. είναι ο περιβάλλων χώρος των παραπάνω εγκαταστάσεων.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Λειτουργία κυλικείου στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων από την «e-Trikala A.E.»
 2. ΄Έγκριση συμμετοχής της e-Trikala A.E. στο Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, για την παροχή Στέγασης σε διαμερίσματα στους Πρόσφυγες: “Παροχή Στήριξης στην Ελλάδα για την Υλοποίηση του Προγράμματος hotspots/μετεγκατάστασης και την αύξηση της ικανότητας υποδοχής αιτούντων άσυλο”
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων»
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Τροποποίηση, ως προς την 3η, 4η και 5η παράγραφο του αποφασιστικού της αριθ. 634/2014 Α.Δ.Σ., με θέμα «Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 1307032, Ουρανίας Ανέστη και Ευαγγελίας Ανέστη, στην Πολεοδομική Ενότητα « Δεξιά οδού Καλαμπάκας».
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. «Αποδοχή ποσού 296.940,00 € και κατανομή ποσού 296.494,59 €   για την    κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων»
 2. Έγκριση ένταξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στη δράση «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης (Αριστοτέλους, Λίνδου και Κυθήρων, τρίγωνη πλατεία οδός Παλαιολόγου)»
 2. Έγκριση της αριθ. 50/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Υπερύψωση κόμβου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ