Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 28/6/2016

27 Ιουνίου 2016
Με 52 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 στις 8 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

 1. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου
 2. κ. Τσιούνη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου
 3. κ. Σκούφα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 4. κ. Γρηγοράτου-Τάσιου Παναγιώτα Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κρηνίτσας
 5. κ. Τσίνα Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου
 6. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 7. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/06/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Ηλεκτροδότηση της υπόγειας διάβασης του Ο.Σ.Ε. στην περιοχή Σαραγίων.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης ισόγειας αίθουσας επιφανείας 15 τ.μ., τμήμα του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Γοργογυρίου του Δήμου Τρικκαίων για ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας
 1. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
 1. Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος για τον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη».
 1. Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος για τον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 1. Έγκριση διαγραφής κατόχου για τις υπ αρίθμ. 620200095425/21-11-2011 και 620200093909/

25-12-2011 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο, οδηγό- οφειλέτη.

 1. Έγκριση διαγραφής κατόχου για τις υπ αρίθμ.620200074093/18-7-2009 και 1774/10-3-2009 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων- Δημοτικής Αστυνομίας και επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο, οδηγό – οφειλέτη.
 1. Λύση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος (κληροδοτήματος Ιωάννη Ματσόπουλου), επιφάνειας (55) τ.μ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ηρώων Αλβανικού μετώπου και εκ νέου εκμίσθωση αυτού(απόφαση Δ.Κ.145/2016 )
 1. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου κ. Βασιλείου Μαντά για κίνηση λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ .
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας εμβαδού 130τ.μ.(μέρος ημιτελούς δημοτικού κτιρίου) που βρίσκεται στην Τ.Κ Μεγάλων Καλυβίων, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών για τροφεία βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
 1. Τροποποίηση της 21/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με θέμα “Tροποποίηση της αριθμ.617/2012 Α.Δ.Σ.περί διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.»
 1. Πρόταση για επαναλειτουργία του αναψυκτηρίου στον εξωτερικό χώρο του Φρουρίου
 1. Πρόταση για λειτουργία νέου αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου της πόλης των Τρικάλων»

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 1. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από κάτοχο επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 82/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση καθορισμού μίας (1) θέσης ΑμΕΑ, επί της δημοτικής οδού Αμαλίας, του Δήμου Τρικκαίων».
 1. Έγκριση της αριθ. 83/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση επέκτασης της γραμμής του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ εντός του οικισμού της Τοπικής κοινότητας Παλαιοπύργου, της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου».
 1. Έγκριση της αριθ. 84/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθ. 104/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε. Κλωτσοτήρας-Τρικκαίογλου”».

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 363/2015 Α.Δ.Σ «Έγκριση της αρίθ. 82/2015 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα “Μονοδρομήσεις σε οδούς της πόλης»
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 585/2014 Α.Δ.Σ. Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση της αριθ.151/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθ. 94/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των πεζοδρόμων της οδού Ασκληπιού”
 1. Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή οριστικού συμβολαίου ανταλλαγής δημοτικής έκτασης, εμβαδού 918,11 μ2, με ισομεγέθη έκταση, ιδιοκτησίας ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.
 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΑΒΚ 96 Δημοσίου Ακινήτου, εμβαδού 1.591,83 μ2, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, στον Δήμο Τρικκαίων
 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ << ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ VI, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΣΧΟΥ-ΤΜΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ (ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)>>

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Προέγκριση της μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ‘ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»
 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
 1. Αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προστασία – Ανάδειξη Οθωμανικού λουτρού στο υπό δημιουργία Κέντρο Έρευνας «Βασίλης Τσιτσάνης», Υποέργο 2: Επανάχρηση κεντρικού κτιρίου παλαιών φυλακών Τρικάλων – Κέντρο Έρευνας «Βασίλης Τσιτσάνης»
 1. Τροποποίηση της 121/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης της μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017
 1. Τροποποίηση της αρίθ. 100/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης του έργου με τίτλο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και έγκριση Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. της Μελέτης

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων
 1. Προγραμματισμός θερινών καλλιτεχνικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2016
 1. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 748/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση συνδρομής εφημερίδων για το Γραφείο Δημάρχου για το έτος 2016
 1. Έγκριση της αριθμ. 131/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στην περιοχή της Ζωαγοράς, στο Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Ν. Τρικάλων.
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας
 1. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου εκτός έδρας

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Έγκριση (9ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς – Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς: Α΄, Β΄, Δ΄, Μεγαλοχωρίου και Παραμυθούπολη περιόδου 2015-2016.
 1. Έγκριση (10ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενου νηπίου με πληρωμή τροφείων στον Παιδικό Σταθμό «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2015 -2016
 1. Αποδοχή εσωτερικής μετακίνησης ωφελούμενου παιδιού της Δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» από τη δομή που αρχικώς εγγράφηκε σε άλλη δομή.
 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2015-2016.
 1. Έγκριση για διαγραφή ποσών μηνιαίας συνδρομής ωφελούμενων παιδιών ΚΔΑΠ από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Α και Β βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2016-2017.
 1. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος με αρ.πρωτ.24914/23-5-2016 του Eκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Τρικαλινών Μηλιωτών Μηλέας Μετσόβου για δωρεάν παραχώρηση χώρου.(απόφαση Δ.Κ. 140/2016)

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Τροποποίηση της αριθ. 713/2015 Α.Δ.Σ. έγκρισης μελέτης με τίτλο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΜΟΣ» λόγω αλλαγής του ΦΠΑ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ