Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 7/7/2016

7 Ιουλίου 2016
Κατεπείγουσα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 στις 14:00. Αναλυτικά, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω λήξης των συμβάσεων των απασχολουμένων στο ΚΗΦΗ και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και προς αποφυγή καταγγελίας στις συμβάσεις του προσωπικού, απαιτείται άμεσα η λήψη απόφασης Δημ. Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 07/07/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

  1. Συνέχιση παροχής των υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) ΤΡΙΚΚΗ της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» με αντίστοιχη συνέχιση εργασιών των απασχολούμενων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κέντρου.
  1. Συνέχιση παροχής των υπηρεσιών από το «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» και παράταση υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» με αντίστοιχη συνέχιση εργασιών των απασχολούμενων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κέντρου

 

Γενικά

 

  1. Ανάκληση της αρίθ. 133/2012 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί «Έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση της δίκης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του κ. Αθανασίου Μπαλάφα»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ