Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Ιουνίου 2017
Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 20/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας ΡΟΥΝΤΟΣ Ε. – ΡΟΥΝΤΟΥ Α. Ο.Ε λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 451303902001 στη συμβολή των οδών Ιακωβάκη και Μιαούλη (πρώην δημοτικά λουτρά), ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Εξουσιοδότηση του υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων , Μπάκο Αθανάσιο για κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών και το άνοιγμα νέων λογαριασμών όπου χρειάζεται για την μεταφορά των υπολοίπων
 3. Eξουσιοδότηση του υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων Μπάκος Αθανάσιος του Ευθυμίου, για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού χρηματοδότησης του έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες
 4. Διαγραφή ποσού 8.959,65€ από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με την 9/1985 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων επί της οδού Βούλγαρη ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν και εκ νέου βεβαίωση αυτού .
 5. Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ακύρωσης εν μέρει της με αριθ.:2264/8.8.2005 απόφασης του Νομάρχη Τρικάλων(που αφορά την κύρωση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου-Τμήμα Ι), και συγκεκριμένα ως προς την κτηματογράφηση του ακινήτου με κτηματολογικό αριθμό ΚΑ 0214010 στο Ο.Τ Γ1512 της Πολεοδομικής Ενότητας Γέφυρα Πάσχου-Τμήμα Ι (630/2012 απόφαση του Σ.Τ.Ε.), καθώς και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν .
 6. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
 7. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
 8. Επιστροφή ποσών σε οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης του υπ΄αριθμ. Κ27 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς.
 9. Διαγραφή οφειλών (μισθωμάτων) από τον Κατσακιώρη Βασίλειο του Κων/νου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 10. Ψήφιση πίστωσης και ανάληψη ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη».
 11. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι, λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη και επαναβεβαίωση της εισφοράς στον ορθό ιδιοκτήτη.
 12. Δωρεάν παραχώρηση και προσδιορισμός χρήσης δημοτικής έκτασης 27.000,00τμ που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων , τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450810541001 στο Σύλλογο Αεροσφαίρισης Τρικάλων.
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων» από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Ά και Β΄ βαθμού της Χώρας (2003ΣΕ05500005).
 2. Εγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»
 3. 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
 4. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)
 5. Ανάκληση της 244/2017 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 40.000€ που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.
 6. Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με θέματα ημερήσια διάταξης που αφορούν στην ομαλή λύση και εκκαθάριση αυτής.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου (δημοτικού καταστήματος) για το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου 1ου Λυκείου Τρικάλων
 2. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων (ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα (ΚΕΑΠ) για τη διεξαγωγή του Meteora Wrestling Academy -international model Camp, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 13 Ιουλίου 2017, στα  Τρίκαλα  και   στην  Καλαμπάκα.
 3. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 4. Συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων στο 1ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που διοργανώνει ο Δήμος Κόνιτσας και η  Κοινωφελής Επιχείρηση στις 1 και 2 Ιουλίου 2017 .
 5. Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίου θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017 και δέσμευση πίστωσης.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (8ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Β΄ βρεφονηπιακό σταθμό,  Γ΄ βρεφονηπιακό  σταθμό, παιδικό σταθμό Μεγαλοχωρίου και παιδικό σταθμό Ριζώματος, Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017
 2. Έγκριση (9η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς Ζ΄ και Μ. Καλυβίων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 70/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔήμουΤρικκαίων με θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)»
 2. 27. Έγκριση της αριθ.71/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔήμουΤρικκαίων με θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)»
 3. Έγκριση της αριθ. 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔήμουΤρικκαίων με θέμα: « Έγκριση μονοδρόμησης της οδού Νικομήδειας, από τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ, με κατεύθυνση προς την οδό Φαρμάκη»
 4. Έγκριση της αριθ.73/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης 89.745,81 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 767»
 5. Έγκριση της αριθ. 74/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:«Έγκριση τροποποίησης υπάρχουσας κατακόρυφης κατά ΚΟΚ σήμανσης επί της οδού Β. Τσιτσάνη, στο τμήμα αυτής, που ορίζεται από τις κάθετες οδούς Κλεμανσώ και Μιαούλη (έμπροσθεν κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων)»
 6. Έγκριση της αριθ. 80/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ.63/2017 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εκ νέου γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στο κτίριο του ΟΤΕ επί της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Τρικκαίων(κωδικός θέσης TRIKALA TK_1404160)»
 7. Έγκριση της αριθ. 88/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης 6.000m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμού 766»
 8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Αναδιαμόρφωση της οδού Πελέκη, έμπροσθεν πολυκαταστήματος τροφίμων στην πλατεία Μακαρίου”.
 9. Ανάκληση της αριθ.294/2017 ΑΔΣ και έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 10. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 11. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Απαλλαγή εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας “
 12. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2017 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος των κ.κ.Κων/νου, Φωτίου, Γεωργίου, Ιωάννη & Σταύρου Μητσιάδη για ονοματοδοσία οδού στη θέση «Κεραμαριά-Μπάρας»
 13. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 7/2017 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Στάμου Χρήστου για ονοματοδοσία οδών στην περιοχή Πύργου»
 14. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Κερασοβίτη Αριστοτέλη για ονοματοδοσία περιοχής ως “Κήπος του Επίκουρου”»
 15. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 9/2017 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Γκόγκου Νικολάου για μετονομασία της οδού Καβράκου»
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Επείγουσα απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων
 2. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
 • Γενικά
 1. Ανάκληση εν μέρει της 271/2013 ΑΔΣ και λήψη νέας για την ονοματοδοσία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων
 2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Oνομασίας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων σε Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων Αθανάσιος Τριγώνης», τον Ιούλιο 2017, στην πόλη μας.
 3. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου εκτός έδρας
 4. Έγκριση της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Λύση μίσθωσης του δημοτικού ισογείου καταστήματος ΔΚ26, που βρίσκεται στην οδό Β. Τσιτσάνη 32 στο εσωτερικό μέρος της Δημοτικής Αγοράς».
 5. Μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία εκτός έδρας
 6. Μετακίνηση των Αντιδημάρχων κ.κ. Κων/νου Ψύχου και Αχιλλέα Λασπά εκτός έδρας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση υποδοχής σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στο Δήμο Τρικκαίων
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων
 2. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας «e-Trikala Α.Ε.»
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί υπομνήματος- αιτήματος των κατοίκων του οικισμού «Φλαμουλάκι».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ