Δήμος Τρικκαίων

177 θέσεις στον Δήμο Τρικκαίων μέσω Κοινωφελούς Εργασίας

8 Μαρτίου 2019
Αποκλειστικά υπεύθυνος για αιτήσεις και αξιολόγηση είναι ο ΟΑΕΔ  

Ο Δήμος Τρικκαίων πληροφορεί ότι ζητά την κάλυψη συνολικώς 177 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της νέας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» και συνολικό αριθμό θέσεων τις 8.933.

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2019 και θα λήξουν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Μαρτίου 2019. Ο Δήμος Τρικκαίων δεν εμπλέκεται σε απολύτως κανένα στάδιο της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, καθώς μοναδικός αρμόδιος φορέας είναι, όπως πάντα, ο ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr ), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης , από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

 

Οι θέσεις που ζητά ο Δήμος Τρικκαίων, είναι:

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών: 5

ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας: 47

ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωματιστών: 3

ΥΕ Εργατών πρασίνου: 47

ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων – κοινωνικών επιμελητών: 1

ΔΕ Ηθοποιοί: 3

ΔΕ Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτηρίων Α ειδικότητας: 7

Δε Ναυαγοσωστών πισίνας: 2

ΔΕ Ξεναγών: 1

ΔΕ Οδηγών Γ ή Δ κατηγορίας: 3

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας: 11

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας: 1

ΔΕ Οικοδομικών εργασιών: 4

ΔΕ Σιδεράδων – αλουμινάδων: 1

ΔΕ τεχνιτών ξυλουργών: 1

ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών: 2

ΔΕ υδραυλικών: 1

ΔΕ χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρο): 1

ΔΕ χειριστών γεωργικού ελκυστήρα: 9

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων φορτωτή bobcat: 3

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου grader: 1

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου jcb: 2

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου σαρώθρου: 1

ΔΕ χοροδιδασκάλων: 2

ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών: 1

ΤΕ νοσηλευτών: 1

ΤΕ πολιτικών μηχανικών δομικών έργων: 1

ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας: 2

ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων: 1

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού: 10

ΠΕ Μουσειολόγων: 2

 

Από το γραφείο Τύπου