Δήμος Τρικκαίων

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 19/7/2016

15 Ιουλίου 2016
Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, την Τρίτη 19/07/2016 και ώρα 20:00. Αναλυτικά:

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Ζαχαράκη Φίλιπ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διποτάμου
 2. κ. Ρεντζιλά Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
 3. κ. Τσίνα Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
 4. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 5. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 6. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 7. κ. Τσίνα Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου
 8. 10. κ. Ζορμπά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ράξας

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 19/07/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή μερίσματος από την Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων Δημοτική Α.Ε
 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ετησίας εμποροπανήγυρης και σύσταση πενταμελούς επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης 2016
 1. Aκύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π.- Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2010- 2011- 2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, καθώς και την διαγραφή των κατόχων και της επαναβεβαίωση στους νέους κατόχους- οδηγούς οφειλέτες”
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας εμβαδού 130τ.μ.(μέρος ημιτελούς δημοτικού κτιρίου) που βρίσκεται στην Τ.Κ Μεγάλων Καλυβίων, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων. (εξ αναβολής)
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων του σωματείου «Σύλλογος Αεροσφαίρισης Τρικάλων»

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με θέμα “Tροποποίηση της αριθμ.617/2012 Α.Δ.Σ.περί διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.” (εξ αναβολής)
 1. Εξέταση αιτήσεων – παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Επαιρείας “Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 1. Έγκριση των κατεδαφίσεων των Δημοσίων WC και του εστιατορίου επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως
 1. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016
 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ»
 1. Μετατόπιση- παραλλαγή δικτύου διανομής Χ.Τ. στον Υ-390 Τρικάλων λόγω διάνοιξης δρόμου από το Δήμο Τρικκαίων.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2010-2011)»
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 585/2014 Α.Δ.Σ. Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση της αριθ.151/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθ. 94/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των πεζοδρόμων της οδού Ασκληπιού”(εξ αναβολής)
 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΑΒΚ 96 Δημοσίου Ακινήτου, εμβαδού 1.591,83 μ2, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, στον Δήμο Τρικκαίων(εξ αναβολής)
 1. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 462/1999 & 168/2002 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων και καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Τρικάλων

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Έγκριση ανατροπής δαπανών 2016
 1. Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Κατάρτιση οδηγών Περιηγητών για περιβαλλοντικές διαδρομές και αθλητικό τουρισμό», έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ»

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 139/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά τη χορήγηση νέας παροχής ενός (1) χρονοδιακόπτη σε ανώνυμη δημοτική οδό στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων έμπροσθεν αγροτεμαχίου κ. Αντωνίου Ευαγγέλου του Δημοσθένη.
 1. Τροποποίηση της αριθ. 756/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την τοποθέτηση 3 στύλων ΦΟΠ και 3 Φ/Σ σε ανώνυμη δημοτική οδό στο συνοικισμό Κηπακίου της Δημοτικής Ενότητας Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 1. Έγκριση της αριθ. 254/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή), των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2016-2017».
 1. Έγκριση της αριθ. 84/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθ. 104/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε. Κλωτσοτήρας-Τρικκαίογλου”».(εξ αναβολής)
 1. Έγκριση της αριθ. 113/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση μονοδρόμησης του τμήματος της οδού Περσεφόνης, από τη συμβολή της με την οδό Σωκράτους, έως την οδό Θεοδοσοπούλου και αντιδρόμησης του τμήματος της οδού Παπάγου από την συμβολή της με την οδό Κονδύλη έως τη συμβολή της με τις οδούς Τιουσόν και Κουμουνδούρου».
 1. Έγκριση της αριθ. 114/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-70 (χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων) στις οδούς Κωλέτη & Αποστόλου Καλδάρα».
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας της πλατείας που περιβάλλεται από τις οδούς Περσεφόνης, Θεοδοσοπούλου και Μακεδονίας σε πλατεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» (197/2016 ΑΔΣ)
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμου οδού περιοχής Καρυών, σε οδό «Γεωργίου Ροντογιάννη» (198/2016 ΑΔΣ)
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας της ανωνύμου οδού, παρόδου της οδού Ασπροποτάμου, σε πάροδο «ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ» (196/2016 ΑΔΣ)
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της πλατείας που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 1249 και περικλείεται από τις οδούς Καλαμπάκας- Βαρβιτσιώτη- Αγαπηνού και από ανώνυμη οδό, σε πλατεία «Άμπεργκ» (AMΒERG) – Α.Δ.Σ. 263/2016.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία Τοπικών Επετειακών Εκδηλώσεων
 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Συμμετοχή στην υπ’ αρίθμ. 2741 (11/07/2016) 2741 (11/07/2016) ?ε κωδικό 019 Α/Α ΟΠΣ: 1663 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κέντρα Κοινότητας».
 1. Έγκριση (10ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς- Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς: Α’ βρεφονηπιακός, Β’ βρεφονηπιακό (παιδικό και βρεφικό τμήμα), Γ΄βρεφονηπιακός, Δ’ βρεφονηπιακός, Ζ’ βρεφονηπιακός, παιδικός σταθμός Φαλώρειας, παιδικός σταθμός Ριζώματος και βρεφικός σταθμός Ηλιαχτίδα, περιόδου 2015-2016

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας
 1. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου (εξ αναβολής)

 

Γενικά

 1. Μετακινήσεις εκτός έδρας του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
 1. Μετακίνηση εκτός έδρας Δημοτικού Συμβούλου

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση μελετών των υποέργων 1,2 και 3 της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου-Αρχοντικό Κυρνάσιου στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ