Δήμος Τρικκαίων

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 23/08/16

19 Αυγούστου 2016
Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, την Τρίτη 23/08/2016 και ώρα 20:00. Αναλυτικά:

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 2. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 23/08/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Έγκριση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού με πρόχειρο διαγωνισμό

 

 1. Έγκριση προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Διαγραφή κατόχων για τις υπ’ αρίθμ. 20091201123181325/1-12-2009 και 620200067793/14-2-2009 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων- Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π., επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό, οφειλέτη καθώς και άρση της δέσμευσης

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Τυπική κατάργηση της πιάτσας ΤΑΞΙ, της οδού Κανούτα (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 65/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα: «Οριοθέτηση ποδηλατοδρόμου μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Citymobil2 9 (όχημα χωρίς οδηγό)»

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φοίτηση των αποφοίτων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων ή στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Διενέργεια προκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ».

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Ηλεκτροδότηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Παλαιοπύργου

 

 1. Μετατόπιση της Ηλεκτρικής Παροχής με αριθμό 410 72786 στην οδό Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Καθαρισμός χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Επανακαθορισμός αριθμού θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έτους 2016, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ