Δήμος Τρικκαίων

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7 Ιουλίου 2017
Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 20:00 της Τρίτης 11 Ιουλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Συζήτηση επί υπομνήματος- αιτήματος των κατοίκων του οικισμού «Φλαμουλάκι».
 2. Λήψη απόφασης περί χαρακτηρισμού του Δάσους της Παναγίας στην Τ.Κ. Βαλτινού της Δ.Ε. Καλλιδένδρου ως διατηρητέο μνημείο της φύσης
 3. Έγκριση 6ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης Π.Ε. «ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ-ΤΡΙΚΚΑΙΟΓΛΟΥ
 4. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος της περιφερειακής ζώνης του οικισμού Καλονερίου του Δήμου Τρικκαίων, από τους κ.κ. Απόστολο Βλαχοθανάση, Λαμπρινή Πλαστάρα, Κων/νο Χουλιάρα και Λάμπρο Μπάμπα
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. 7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων για το έτος 2017
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ)»
 •   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση του «9ου Παγκόσμιου Ανταμώματος Θεσσαλών», που διοργανώνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Τρικάλων, από 28 έως 30 Ιουλίου 2017, στην πόλη μας.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 99/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης 1.159,41 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γλίνους και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 216»
 2. Έγκριση της αριθ. 101/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της δημοτικής οδού Συκιάς μετά τηςτοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)»
 3. Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία της κεντρικής πλατείας Φλαμουλίου και οδών στην περιοχή Φλαμουλίου
 4. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή), των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.
 5. Τροποποίηση της αριθ. 367/2017 Α.Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μελών του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Επιτροπή Διαβούλευσης
 6. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 7. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 116/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:«Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 560 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ι.Κ.Ε.»που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.478 κτηματική περιφέρεια Μ.Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων»
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης για πληρωμή τεσσάρων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης πλημμυροπαθών Δήμου Καλαμπάκας λόγω επαναπροσδιορισμού των ποσών τους αποζημίωσής τους
 2. Τροποποίηση-συμπλήρωση της 307/2017 ΑΔΣ «Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.»
 3. Έγκριση (9ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό, Β΄ βρεφονηπιακό σταθμό, Δ΄ βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό Ριζώματος και παιδικό σταθμό «Ουράνιο Τόξο» Δήμου Τρικκαίων, της περιόδου 2016-2017.
 4. Έγκριση (10ης Εισήγησης) εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Παλαιόπυργου, περιόδου 2016-2017 περιόδου 2016-2017
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ( Α’ και Β’ βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.
 6. α) Αποδοχή των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, β)καθορισμό κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων, γ)Έγκριση των προσφερόμενων θέσεων, δ)Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων και ε)Ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από οφειλέτες του Δήμου
 2. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
 3. ‘Εγκριση της αριθ.158/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Zηλευτής, με σκοπό την αγροτική χρήση (γεωργική – κτηνοτροφική) .
 4. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κτηματική περιφέρεια Προδρόμου, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση .
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κτηματική περιφέρεια Σωτήρας, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση.(108/2017 απόφαση Δ.Κ.).)
 6. Παράταση εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στη θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑ της Τ.Κ. Δενδροχωρίου, συνολικής έκτασης 5,00 στρεμμάτων.
 7. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων, για το χρονικό διάστημα 2018-2019, προϋπ/σμού δαπάνης 494.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας ΜΟΚΙΑΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου- ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, επιφάνειας 33,25 τ.μ, που βρίσκεται επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ:451303804005 στο Ο.Τ 278 της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων «Στρατώνες-Βουβή-Κέντρο» (ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990), στην οδό Καραϊσκάκη 34 στα Τρίκαλα.
 9. Τροποποίηση της αριθ. 400/2016 Α.Δ.Σ. ως προς τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017 και διάθεση πίστωσης.
 2. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 2. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 3. Λήψη Απόφασης-Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Γενικά
 1. Ανάκληση της 312/2017 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης για ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 2. Έγκριση καταβολής Ετήσιας Συνδρομής του Δήμου Τρικκαίων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ”
 3. Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 2162/22-06-2017 αιτήματος της ΚΕΔΕ περί επαναπατρισμού του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ