Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 01/09/2016

26 Αυγούστου 2016
Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Πέμπτη 1 Σεπτεμ,βρίου 2016, στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο τρικκαίων. Αναλυτικά:

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Τρικκαίων

 

3.κ. Ζαχαράκη Φίλιπ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διποτάμου

4.κ. Αναγνώστου  Βάιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής

5.κ. Ρεντζιλά Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοβρύσου

6.κ. Τσίνα Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου

7.κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

8.κ. Ζορμπά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ράξας

9.κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος

10.κ. Κυριάκο Στέργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φωτάδας

11.κ. Κατσακιώρη Φώτιο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Λιοπράσου

12.κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων την 01/09/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν
 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν
 1. Μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής Χ.Τ. στον Υ-512 Τρικάλων λόγω διάνοιξης δρόμου, ασφαλτόστρωσης δρόμου και κρασπέδων από το Δήμο Τρικκαίων.
 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 1. 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το 2016 του Δήμου Τρικκαίων
 1. Κατανομή ΣΤ΄και Ζ΄ δόσης ΣΑΤΑ 2015
 1. Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»
 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16»
 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και παραγραφής απαιτήσεων από οφειλέτες του Δήμου
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Αγία Μονή Ι , δεξιά οδού Καλαμπάκας, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ και Σαραγίων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 1. Έγκριση ακύρωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας -Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009 – 2010- 2011- 2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης, καθώς και την διαγραφή κατόχου και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό οφειλέτη ”
 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 34, επιφάνειας 33,25 τ.μ.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της 369/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων”
 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016
 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2016.
 1. Έγκριση της αριθ. 136/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου κόμβου), πλησίον του οικισμού Λαγκαδιά του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ».
 1. Έγκριση της αριθ. 137/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου κόμβου), πλησίον του οικισμού Λιόπρασο του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ».
 1. Έγκριση της αριθ. 138/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Επανεξέταση της υπ΄αριθμ. 223/2012 Απόφασης Επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στο πάρκο Μύλου Ματσόπουλου με σκοπό τη μείωση ταχύτητας”».

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 451301101004 (αποθήκη ΟΣΕ), στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φωτάδας στο “Σύλλογο Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων”.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Εγκριση διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’ και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016.

 

 1. Τροποποίηση της 375/2016 ΑΔΣ «Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές /προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων»

 

 1. Λήψη απόφασης στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς
 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 1. Έγκριση επιβολής προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
 2. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Αποδοχή ποσού 296.940,00€ και κατανομή ποσού 296.494,59€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους , καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ