Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 Ιουλίου 2017
Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 27/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Εκτελεστική)
 1. “Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγραφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017”.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων.
 2. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Τρικκαίων.
 3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., Μαθητεία Ι.ΕΚ.) για απασχόληση στο Δήμο Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
 4. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων
 5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2017.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικών-σχολικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) στον οικισμό Αγίων Αποστόλων επιφάνειας 71,19 στρεμμάτων και στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου στη θέση <<ΣΓΑΡΕΣ >> επιφάνειας 37,984 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτών.
 2. Λήψη απόφασης ΄΄ Περί ακύρωσης και διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Τρικάλων – Ε.Μ.Π. για τα έτη 2011 και 2012, τη διαγραφή αυτών   από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο  – οδηγό οφειλέτη ’’
 3. Έγκριση διαγραφής ποσού μηνιαίας συνδρομής τροφείων από τον κ. Τσαντίλα Χρήστο του Αχιλλέα ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 4. 10. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 5. 11. Λύση μίσθωσης της Δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,78m2 στη θέση Παλιόμυλος της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού και κατάπτωση της αρ. 57333/27-10-2016 εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Γιαννακόπουλου Δημήτριου  του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 144887480 υπέρ του Δήμου Τρικκαίων .
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 592/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ¨ Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Φαρκαδόνας για την Παροχή Διαχειριστικής Επάρκειας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (Πράξης) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας»¨
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο, στα αγροκτήματα αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δ.Ε. Παραληθαίων»
 2. 14. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
 3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ”
 4. 16. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ) .
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθμ. 533/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί: “10ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικ. έτους 2017”.
 2. Έγκριση της αριθμ. 115/2017 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί” Διασφάλισης εισόδου-εξόδου οχήματος από νόμιμη υπόγεια θέση στάθμευσης (garage) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34, παρ. 3β και 3γ, του Ν.2696/99 (ΚΟΚ)”.
 3. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τοποθέτησης πινακίδων Κ16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των … χλμ/ώρα) και ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας»), επί της Δημοτικής οδού «Ριζαριού», πλησίον του Πάρκου Αγίου Γεωργίου»
 4. Έγκριση της αριθμ. 124/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Κενωθέντα Περίπτερα Δήμου Τρικκαίων”.
 5. Έγκριση της αριθμ. 125/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Αλλαγή διαστάσεων περιπτέρου”.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Έγκριση επανεκτύπωσης φυλλαδίων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017 και διάθεση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ