Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5 Ιανουαρίου 2018
Την πρώτη συνεδρίαση για το 2018 πραγματοπποοιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 19:00. Αναλυτικά

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου».
 2. 2. Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ).
 3. ¨ Έγκριση κατάθεσης φακέλου – πρότασης χρηματοδότησης υλοποίησης πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ¨ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία¨.
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του οικοπέδου με αριθμό 244, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρδανίου, Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό τη δημιουργία Πολυδύναμου Πνευματικού Κέντρου Αρδανίου.
 2. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας εκποίηση, στην ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451305614001, εμβαδού 4.673,71 m2, η οποία βρίσκεται στο Ριζαριό Τρικάλων (απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανανέωσης συνδρομής εφημερίδων για το έτος 2018.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών  και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,  για το έτος 2018.
 2. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής  Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το   άρθρο  221 του Ν. 4412/2016,  για το έτος 2018.
 3. 10. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 11. Έγκριση της αριθμ. 194/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.535 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 153”. (Από αναβολή)
 2. 12. Έγκριση της αριθμ. 977/2017 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 504/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Καθορισμός αντιτίμου χρήσης και λοιπών χρεώσεων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 566/2016 Α.Δ.Σ.”.
 • Γενικά
 1. 13. Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου στο Διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων.
 2. 14. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας με τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης για την οργάνωση, ενίσχυση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων & παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα και την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 15. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2μηνης διάρκειας για την αντιμετωπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πολιτικής προστασίας.
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 78/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου και τον καθορισμό επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 17. Αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄ Τρικάλων).
 2. 18. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ