Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Ιανουαρίου 2017
Την πρώτη του συνεδρίαση για το 2017 πραγματοποιεί την ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου το Δημοτιό Συμβιούλιο Τρικκαίων. Στις 19:30 θα συηζητηθούν 43 θέματα ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά:

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς: 

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

3.κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 20/01/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 19:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Γενικά

 

 1. Συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πρόσφατη σφοδρή χιονόπτωση στην πόλη

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων οικον. Έτους 2017
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017
 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017.
 1. Έγκριση διαγραφής α)κατόχου οχημάτων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας- Ε.Μ.Π. για τα έτη 2010- 2011 – 2012 και β) βεβαιωθέντων ποσών κατόχων οχημάτων από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
 1. Έγκριση επιστροφής ποσού 188,27€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, λόγω λανθασμένης χρέωσης Δημοτικών Τελών-Φόρου
 1. Καθορισμός του τρόπου καταβολής των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 1. Ανανέωση συνδρομών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και περιοδικού.
 1. Χαρακτηρισμός κωδικών ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Λήψη απόφασης για ανανέωση συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2017.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 1/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ’αριθ. 2/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 2. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 3/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 4/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 5/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 6/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 7/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ.8/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ.9/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ.10/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 2. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ.11/2016 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2016
 1. Έγκριση της αριθμ. 219/2016 απόφασης ΕΠΖ με θέμα: “Γνωμοδότηση της επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ (κωδικός θέσης Τrikala Agia Moni 1974)”.
 1. Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων με το Τ. Π. & Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014»
 1. Απροθυμία της αγοράς Εμπορικών Τραπεζών για Αίτημα λήψης δανείου για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Τροποποίηση της 742/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017”.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Εσωτερική μετακίνηση τέκνων ωφελούμενης μητέρας που τοποθετήθηκαν με εντολή τοποθέτησης στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Το Φρούριο» Β΄ ΒΑΡΔΙΑ 1ο Δημ. Σχ. Τρικάλων και μετακινούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Η Ομόνοια» Β΄ ΒΑΡΔΙΑ 10ου Δημ. Σχ. Τρικάλων του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2016-2017»
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 375/2016 ΑΔΣ περί συγκρότησης Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων
 1. Έγκριση (3ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων με πληρωμή τροφείων στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς Β΄, Δ΄, Μεγάλων Καλυβίων και Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 1. Έγκριση (4η Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Δ΄ και Ζ’ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.

31.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανανέωσης συνδρομής εφημερίδων για το έτος 2017

 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων
 1. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Τρικκαίων στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»¨

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση  της  αριθ. 140/2012 Α.Δ.Σ., που αφορά έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δ.Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Καλλιόπης και Μαρίας Κατσιώνη και Βασιλείου Παπαποστόλου, στον συνοικισμό Ριζαριό.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Ανανέωση συνδρομής εφημερίδων και περιοδικών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων , για το έτος 2017.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης της ΔΕΥΑ Τρικάλων με θέμα:«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
 1. Παραχώρηση χρήσης των υποδομών στο κτιριακό συγκρότημα των Παλιών Φυλακών για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ ‘ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”
 1. Έγκριση του προϋπολογισμού , καθώς και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ ‘ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ” για το οικ. έτος 2017

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση συνδρομής τοπικών εφημερίδων για το Γραφείο Δημάρχου, για το έτος 2017

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας του συντονιστή εταίρου από την Ισπανία(πόλη Βαρκελώνη) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου URB-INCLUSION (URBACT III)

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ