Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5 Ιανουαρίου 2017
Με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 5/1/2017
Αριθ. Πρωτ.: 219

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής