Δήμος Τρικκαίων

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28 Αυγούστου 2017
Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, σρτις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων., Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Κατανομή μέρους της 1ης και 2ης δόσης ΣΑΤΑ   2017
 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017»
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων
 5. Έγκριση και Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων¨
 6. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδα 5*5 Χρυσαυγής, Διαλεχτού, Κηπακίου & Αθλητικό Κέντρο Καλονερίου) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ » και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ.
 7. Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ». Στάδια: Α. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και Β. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ»
 10. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
 11. Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν.
 12. Έγκριση μετακίνησης δύο(2)ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κοπεγχάγη.
 13. Έγκριση χρηματοδότησης της αναθηματικής πλάκας στην πλατεία «Αγροτικής και Λαικής εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925» από το Δήμο Τρικκαίων έως του ποσού των 2.500,00 ευρώ

Γενικά

 

 1. Συζήτηση επί της πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα «ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΑΜ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ»
 2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Λασπά Αχιλλέα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη
 3. Προγραμματισμός δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017, και έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή αυτών.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης για πληρωμή δικαιούχων πλημμυροπαθών Δήμου Τρικκαίων
 2. Έγκριση διαγραφής ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων από τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων λόγω λήξης σχολικού έτους 2016-2017.
 3. Έγκριση διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’ και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων λόγω λήξης του σχολικού έτους και  της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017» την 31-7-2017.
 4. Έγκριση της αριθμ. 135/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων για παραχωρήσεις χώρων του Α΄ ΚΑΠΗ και Γ΄ ΚΑΠΗ».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017
 4. Διαγραφή ποσών που αφορούν σε ενοίκιο οικογενειακού τάφου στο Α΄νεκροταφείο από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και  επαναβεβαίωση οφειλών επί το ορθό.
 5. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
 6. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
 7. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για το οικόπεδο 06-Ο.Τ Γ542 στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι και διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα  και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα  για το οικόπεδο 07-Ο.ΤΓ1266  στην περιοχή ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς τα πρόσωπα  των οφειλετών καθώς και  επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 

 

 1. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη ».
 2. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη ».
 3. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 4. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση Πρόσληψης ‘Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 2. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Eκ νέου παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων στην Π.Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε. για τις αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019».
 2. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΩΤΗΡΑΣ στο σωματείο του Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
 3. Έγκριση της αριθμ. 137/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Τροποποίηση της αριθμ. 55/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και εκμίσθωση δεύτερου κυλικείου που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου 3 εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (ανατολικό πέταλο), εμβαδού 8,61 τ.μ. καθώς και του βοηθητικού χώρου κυλικείου εμβαδού 14,07 τ.μ.».
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Ανάθεση καθαρισμού χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 138/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υπό ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΙΑΚΟΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙ.Β.ΗΛ.ΙΚΕ», στη θέση «ΠΡΟΒΙΑΡΕΙΟΙ», στην Περδικοράχη της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 139/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Λέκκα Χαράλαμπου, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθμ. 8 αγροτεμάχιο, στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» στο Ριζαριό της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Έγκριση της αριθμ. 137/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό στη δημοτική οδό Τρικάλων-Ριζαριού (εκτός σχεδίου) του Δήμου Τρικκαίων”
 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – β΄ τρίμηνο”
 5. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Έγκριση της αριθμ. 135/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Ράξας του Δήμου Τρικκαίων”
 7. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αρδανίου του Δήμου Τρικκαίων.