Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 20/09/2016

16 Σεπτεμβρίου 2016
Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
  3. κ. Πιτέλη Δήμο, Ορκωτό Λογιστή

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 20/09/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 19:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ