Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 20/09/2016

16 Σεπτεμβρίου 2016
Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού
 2. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 3. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς
 4. κ. Τζιατζιά Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 20/09/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση του 5ου Ιστορικού Ράλι Κλασσικών Οχημάτων – Αντίκα «ΟΛΥΜΠΟΣ», στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων.
 1. Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ”

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλέτη από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ».
 1. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Τρικκαίων
 1. Διαγραφή οφειλών που προέρχονται από διοικητικά πρόστιμα, λόγω βεβαίωσης στη Δ.Ο.Υ Τρικάλων των ιδίων οφειλών
 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη».
 1. Τροποποίηση της με αριθ. 346/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων για την Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank- με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (κληροδότημα Αλ. Παληχώρη)
 1. Τροποποίηση της με αριθ. 345/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων για την Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (κληροδότημα Αθ. Βαφειάδη)
 1. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη ».
 1. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη ».
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους και επιστροφή ποσών σε οφειλέτες του Δήμου
 1. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων στη θέση «Παλιόμυλος» και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
 1. Έγκριση προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 20016
 1. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας
 1. Έγκριση της διαγραφής κατόχου για τις υπ’ αρίθμ. 20110217888181054/17-2-2011 και 20120321157182339/21-3-2012 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. και επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο, οδηγό – οφειλέτη.

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)» Δαπάνης εργασιών με αναθεώρηση: 73.300,81€ πλέον ΦΠΑ: 16.859,19€ ήτοι σύνολο: 90.160,00€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση
 1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016
 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων
 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ”. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ»

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Προγραμματισμός επετειακών εκδηλώσεων των 40 χρόνων Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων «1976-2016» του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

 1. Επέκταση – Ανανέωση για ακόμη (1) έτους της υπ’ αριθ. 46576/31-08-2015 σύμβασης εργασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Έγκριση εισήγησης διαγραφής παιδιών λόγω λήξης της σχολικής περιόδου 2015 – 2016 στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων
 1. Αποδοχή των όρων ένταξης της υπ΄αριθμ. απόφασης 1569/27.04.2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου εγκρίνεται η Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Κέντρoυ Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».
 1. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή στη 4η Συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ¨Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE¨- Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον
 1. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων για συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης του προγράμματος ¨Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE¨- Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον
 1. Αποδοχή των όρων ένταξης της υπ΄αριθμ. απόφασης 3244/26.08.2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου εγκρίνεται η Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Αγρελιά του Δήμου Τρικκαίων, με αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων και περιφράξεις επί αυτής, από τον κ. Επαμεινώνδα Γκιντέρσο και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης
 1. Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨ με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με ΚΑ 0614015 στο Ο.Τ Γ745 ως κοινόχρηστο χώρο (κχ)

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 159/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στη θέση Παναγία της Τ.Κ. Βαλτινού (εκτός σχεδίου οικισμού) της εταιρείας Cosmote- Κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε.».

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2013 της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ