Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14 Σεπτεμβρίου 2017
Κατεπείγουσα με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη, η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά:

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης φακέλου – πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων. H συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 14/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ. για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης ένταξης προς χρηματοδότηση, από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων», του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας»
  2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ. για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης ένταξης προς χρηματοδότηση, από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων», του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων»
  3. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και κατάθεσης φακέλου – πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση της αριθ. 144/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση διαδρομής και προσωρινής θέσης στάθμευσης του τουριστικού τραίνου, Αστικού Κτέλ Τρικάλων, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, για το χρονικό διάστημα από 13/09/2017 έως 21/09/2017».
  • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
  1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
  1. Αποδοχή ποσού 280.670,00 € και κατανομή ποσού 280.248,99 €  για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ