Δήμος Τρικκαίων

23η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

27 Απριλίου 2017
Με δεκαέξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 26/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 18004

23η πρόσκληση ΟΕ