Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2017
Σαράντα πέντα τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, που προγραμαμτίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 στις 20:30. Αναλυτικά:

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 26/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γενικά

 

 1. Συζήτηση επί της πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα «ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΑΜ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ»
 2. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή στην 6η Συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ¨Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE¨- Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον
 3. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Μπαλκούρας στο σωματείο με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 2005».

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ». Στάδια: Α. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και Β. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.
 2. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτηματος Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Τρικκαιών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου για 25 έτη, στην Τ.Κ. Καλονερίου για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων»
 4. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 6. Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαιών σύμφωνα με τον Ν.4479/2017(Α’94)
 7. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αγροτική οδοποιία στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων του Δ. Τρικκαίων»
 8. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Αγροτική οδοποιία στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας του Δ. Τρικκαίων»
 9. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων
 10. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 138/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υπό ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΙΑΚΟΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙ.Β.ΗΛ.ΙΚΕ», στη θέση «ΠΡΟΒΙΑΡΕΙΟΙ», στην Περδικοράχη της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 139/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Λέκκα Χαράλαμπου, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθμ. 8 αγροτεμάχιο, στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» στο Ριζαριό της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Έγκριση της αριθ. 143/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση καθορισμού μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.μΕ.Α. στη δημοτική οδό, Σούτσου, του Δήμου Τρικκαίων»
 4. Έγκριση της αριθ. 145/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Αγαρίστης, από τη συμβολή της με ανώνυμη οδό, με κατεύθυνση προς την οδό 5ου Συντάγματος (έξοδος)».
 5. Έγκριση της αριθ. 146/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραπλεύρως του Στρατοπέδου «Καβράκου» και τοποθέτηση κυρτών (κοίλων) καθρεπτών ασφαλείας σε διάφορα σημεία της πόλης»
 6. Έγκριση της αριθ. 154/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίας Κυριακής”
 7. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ” 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017″
 8. Έγκριση της αριθ.152/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ  10 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ”
 9. Έγκριση της αριθ.153/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης, προσκύρωσης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 1304022, Κων/νιάς Βασιλείου, το γένος Κορδάμπαλου, στην Πολεοδομική Ενότητα «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, επιστροφή ποσού και παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4483/2017.
 2. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης   και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4483/2017.
 3. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι, λόγω διόρθωσης του πίνακα της πράξεως εφαρμογής περιοχής ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι- (1711/17-5-2007 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων -32η διορθωτική πράξη της πράξεως εφαρμογής), επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και επαναβεβαίωση της εισφοράς .
 4. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .
 5. Διαγραφή ποσού 5.833.56 ευρώ από το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν.Τρικάλων με Α.Φ.Μ: 090176991,που αφορούν σε μισθώματα για τη λειτουργία του κέντρου , ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
 6. Έγκριση εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμβασης προμήθειας ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Εστιαιώτιδας.
 7. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνης
 8. Ανάκληση της αριθμ. 463/2017 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 και εκ νέου έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017.
 9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ. Κ. Γλίνους, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας  Διαλεκτού, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση  .
 11. Έγκριση επιστροφής ποσού 350,49€ στον κ.Πλεσιώτη Γρηγόριο ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 12. Ακύρωση και διαγραφή κατόχου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. για το έτος 2011, τη διαγραφή του κατόχου καθώς και των οφειλόμενων ποσών του από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα,  και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο  – οδηγό οφειλέτη
 13. Κήρυξη του αναδόχου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έκπτωτου από την ανάθεση που έγινε με την υπ’ αριθμ. 28835/8-6-2017 Απόφαση Δημάρχου και την υπ’ αριθμ. 30493/15-6-2017 σύμβαση.
 14. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε τέλη χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και επαναβεβαίωση.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Αποδοχή ποσού 84.870,00€ και κατανομή μέρους του ποσού των 84.742,69€ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2012 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α.
 2. Έγκριση χορήγησης-ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

 1. Έγκριση εκποίησης εγκαταλειμμένων οχημάτων

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 1. Έγκριση προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο έξι (6) οχημάτων.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 2. Ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Τροποποίηση της αριθ. 392/2014 Α.Δ.Σ.περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της e-Trikala A.E.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Διενέργεια προκήρυξης – πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ»

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Πρόσληψη μιας θέσης ΠΕ Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ