Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

10 Σεπτεμβρίου 2018
Με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η ΕΠΟΙΖΩ, την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, στις 13.00 π.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 10/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 32638

2018-24ης Πρόσκληση συνεδρίασης