Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27 Οκτωβρίου 2017
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίοου 2017. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
  1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και κατάθεσης φακέλου – πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση αυτής στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.β. «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014–2020¨.
  • Γενικά
  1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την εκτύπωση εντύπων κατά του καπνίσματος.
  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
  1. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
  2. Έγκριση οργάνωσης προγράμματος μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ