Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

11 Οκτωβρίου 2018
Με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η ΕΠΟΙΖΩ, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου Σεπτεμβρίου 2018, στις 13.00 π.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 37632

2018-27ης Πρόσκληση συνεδρίασης