Δήμος Τρικκαίων

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3 Νοεμβρίου 2017
Με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίωβν. Αναλυτκά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων με την αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς», των ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδέυουν και της κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» και ειδικότερα από τον Άξονα 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2017»
 2. Έγκριση Μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ για το έργο με τίτλο: Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στο νησάκι του Αγιομονώτη ποταμού.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων»
 4. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ  Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ  3+286,16  »  όπως κατασκευάστηκε και έγκριση  επάρκειας κατασκευής του κιβωτοειδούς οχετού στο παραπάνω έργο.
 5. Τροποποίηση της 515/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαιών σύμφωνα με τον Ν.4479/2017(Α’94)»
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
 7. Κατανομή μέρους της 1ης και 2ης δόσης ΣΑΤΑ   2017.
 8. Έγκριση 13ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Τρικκαίων έτους 2017
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 557/2017 ΑΔΣ με θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 451305601001 στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την κατασκευή και λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» . (145/2017 απόφαση ΔΕΥΑΤ)
 2. 10. Έγκριση επέκτασης πεζοδρομίων οδού Ελευθερίας
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στον Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ, τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451307211001, εμβαδού 30.473,87 m2, η οποία βρίσκεται στη Σωτήρα Τρικάλων, για χρονικό διάστημα 25 ετών.(141/2017 απόφαση Δ.Κ.)
 2. Αποδοχή ποσού 168.000,00€ και κατανομή ποσού 167.748,00€ από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α.
 • Γενικά
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης της δημοτικής παράταξης Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή με θέμα: «Ανεπιθύμητος ο αρχηγός των νεοναζί στην πόλη μας»
 • Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την φιλοξενία αντιπροσωπείας με τον προς αδελφοποίηση Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας με το Δήμο Τρικκαίων, στις 8- 10 Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη μας.
 2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας για το διάστημα από μέσα Νοεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018.
 3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για τη διοργάνωση εκδήλωσης καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών που φοιτούν σε τμήματα που εδρεύουν στην πόλη των Τρικάλων, από τον Δήμαρχο Τρικκαίων
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 17. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 3. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου
 4. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018 του Δήμου Τρικκαίων
 5. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του ΚΑΛΛΙΑΓΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ., λόγω αυθαίρετης κατάληψης του υπ΄ αριθμ. 31 ισογείου καταστήματος της δημοτικής αγοράς, εμβαδού 32 τ.μ, που βρίσκεται στη δυτική στοά του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της πρώην Νομαρχίας Τρικάλων και νυν της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη αριθμ. 31, κτίριο που έχει ανεγερθεί επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 451303813001, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων.
 6. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε λόγω αυθαίρετης κατάληψης του υπ΄ αριθμ. 30 ισογείου καταστήματος της δημοτικής αγοράς, εμβαδού 32 τ.μ, που βρίσκεται στη δυτική στοά του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της πρώην Νομαρχίας Τρικάλων και νυν της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη αριθμ. 31, κτίριο που έχει ανεγερθεί επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 451303813001, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων.
 7. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ντιντή Κων/νου του Νικ., λόγω αυθαίρετης κατάληψης του δημοτικού ακινήτου – δημοτικού καταστήματος με τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στη θέση « Μπάτζιος» της Τ.Κ. Διαλεκτού Τρικάλων.
 8. Εκμίσθωση δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στους οικισμούς Καρυών-Αγίων Αποστόλων καθώς και δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στους οικισμούς των Αγίων Αποστόλων-Σωτήρα-Ριζαριού-Μπάρας της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων (167/2017 απόφαση Δ.Κ. Τρικκαίων)..
 9. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως των λημμάτων των συστάδων 3α, 7γ και 9α του Δημοτικού-Διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς στον κ. Αβδουλά Αθανάσιο του Ιωάννη.
 10. Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά, στη οδό Βενιζέλου 13 .
 11. Έγκριση επιστροφής ποσού 304,46€ που αφορά πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης τετραγωνικών μέτρων επί αναδρομικής χρέωσης δημοτικών τελών –φόρου και ΤΑΠ, για κατοικία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 12. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ρίζου Δημήτριου του Παρμενίωνα, λόγω αυθαίρετης κατάληψης του υπ΄ αριθμ. 15 ισογείου καταστήματος στο εξωτερικό μέρος της δημοτικής αγοράς, εμβαδού 32 τ.μ., που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της πρώην Νομαρχίας Τρικάλων και νυν της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη αριθμ. 31, κτίριο που έχει ανεγερθεί επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 451303813001, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Τροποποίηση της 561/2017 Α.Δ.Σ. περί πληρωμής ενός δικαιούχου πλημμυροπαθούς Δήμου Καλαμπάκας
 2. Αποστολή της υπ΄αριθ.166/2017 απόφασης το Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων :”Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου “ΤΡΙΚΚΗ” Νομού Τρικάλων για παραχώρηση χώρου στο Ε΄ΚΑΠΗ”
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων και δημοσιότητας του φαινομένου της Βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια Λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
 4. Υπογραφή σύμβασης με Κέντρο Πιστοποίησης Γνώσης Η/Υ για την παροχή πιστοποιητικών σε παιδιά των τριών (3) ΚΔΑΠ που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Η/Υ
 5. Έγκριση (1ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, τους παιδικούς σταθμούς Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους και Αερόστατο Βαλτινού και τους βρεφικούς σταθμούς Παραμυθούπολη, Ηλιαχτίδα και το βρεφικό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017 – 2018»
 6. Έγκριση (1η εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, «Αερόστατο» και «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ” 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017″
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – Γ΄ τρίμηνο”
 3. Λήψη απόφασης επί απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση της κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ο Μύλος των Ξωτικών» για την περίοδο 2017-2018 στον Πολυχώρο Μύλου Ματσόπουλου.
 4. Λήψη απόφασης επί απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα”Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών”
 5. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 158/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Κενωθέντα περίπτερα Δήμου Τρικκαίων».
 6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 161/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) περιμετρικά της πλατείας Aberg και Ρ-70 επί των οδών Βαρβιτσιώτη και Αγαπηνού».
 7. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 162/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματων για τοποθέτηση μεμονωμένων ποδηλατοστατών σε διάφορα σημεία της πόλης»
 8. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 163/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τοποθέτηση πινακίδων, Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Φίλωνος και Φιλώτα και Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) στη συμβολή των οδών Βύτωνος και Βρύγου»
 9. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 164/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση μονοδρόμησης της οδού Θεοφράστου, από τη συμβολή της με την οδό Αττικού, με κατεύθυνση προς την οδό Τσιτσάνη και της οδού Ζηνοδότου, από τη συμβολή της με την οδό Αττικού, με κατεύθυνση προς την οδό Καλδάρα»
 10. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 165/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 607/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (176/2016 Απόφασης ΕΠΟΙΖΩ)»
 11. Λήψη απόφασης επί απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» έτους 2017-2018.
 2. Πρόσληψη μίας θέσης ΠΕ Μουσικών και Επαναπροκήρυξη μιας θέσης ΤΕ Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης,  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
 3. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση μιας (1) νέας θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
 4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Τροποποίηση της αριθ. 541/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο έξι (6) οχημάτων
 • Γενικά
 1. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 2. Μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Λασπά Αχιλλέα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη .
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 .
 2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας