Δήμος Τρικκαίων

29 εκ. €  για 13 έργα πολιτισμού – τουρισμού προτείνει ο Δήμος Τρικκαίων

16 Οκτωβρίου 2019

Δεκατρία έργα – προτάσεις για το πολιτιστικό και τουριστικό υπόβαθρο του Δήμου Τρικκαίων υπέβαλλε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Δήμος. Οι προτάσεις αποτελούν συνεισφορά στη διαβούλευση για μελέτη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία». που υλοποιεί η Περιφέρεια. Με συνολικό προϋπολογισμό 28.966.000 €, τα έργα είναι 13 και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
– Τα δύο πρώτα είναι προτάσεις συμπληρωματικών διαδρομών σε γενικότερες πολιτιστικές διαδρομές
– Τα άλλα 11 είναι συγκεκριμένες προτάσεις έργων.

Ουσιαστικά οι προτάσεις αυτές απηχούν το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου Τρικκαίων σχετικά µε την προβολή και ανάδειξη της Τοπικής Πολιτιστικής Ταυτότητας. Συνδυάζοντας το περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και την αστικότητα, επιχειρείται να αναπτυχθεί το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της περιοχής. Σε ορισμένα εξ αυτών υπάρχει ήδη δραστηριότητα (μελέτες, προϋπολογισμοί κ.α.) από τον Δήμο, ενώ σε άλλα ξεκινά μια διαδικασία ισχυροποίησής τους σε επίπεδο διεκδίκησης.
Το κυρίαρχο όμως ζήτημα είναι όχι απλώς η καταγραφή, αλλά, κυρίως, η προοπτική που μπορεί να δοθεί στον Δήμο Τρικκαίων, συνδυάζοντας πολιτισμό, τουρισμό και μελλοντικές δράσεις.

Τα έργα – προτάσεις είναι:

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥΣ (κατά σειρά προτεραιότητας)

 1. Περιοχή ∆ορυφόρος ∆ιαδροµής: Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ – ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 2. Περιοχή ∆ορυφόρος ∆ιαδροµής: Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Β. ΕΡΓΑ

 1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.465.000 €
 2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.500.000 €
 3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2.000.000 €
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ή∆Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» 450.000 €
 5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 10.000.000 €
 6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.000.000 €
 7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 300.000
 8. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΖΑΝΑ» ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.150.000
 9. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (CITY BRANDING) ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ – ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 421.000
 10. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΙΛΑ∆Α» (MUSIC VALLEY) 3.500.000
 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 180.000 €

ΣΥΝΟΛΟ : 28.966.000 €

 

Από το γραφείο Τύπου