Δήμος Τρικκαίων

29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

25 Μαΐου 2017
Με είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 25/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 23933

29η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής