Δήμος Τρικκαίων

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21 Νοεμβρίου 2017
Κατεπείγουσα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 22017 στις 14:00. Αναλυτικά:
  • Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προωθηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες, για την έκδοση αδειών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση : «Ο Μύλος των Ξωτικών 2017-2018» με ημερομηνία έναρξης την 2-12-2017. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση : «Ο Μύλος των Ξωτικών 2017-2018»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ