Δήμος Τρικκαίων

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (κατεπείγουσα) - 29/11/2016

28 Νοεμβρίου 2016
Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στις 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συνδέονται με καταληκτικές ημερομηνίες. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 29/11/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 13:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Τροποποίηση της με αρ. 419/2016 ΑΔΣ
 1. Αποδοχή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού , Ε016Τροπ.1, 25-10-2016, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο « Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων» με προϋπολογισμό 393.535,79€ (2016ΣΕ01600006) και πίστωση 50.000,00 για έτος 2016 και έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου.«Ανακαίνιση Κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων»
 1. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης¨.
 1. Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016
 1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ » και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»
 1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ » και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»
 1. Εξέταση της 61898/16.11.16 αίτησης καταστηματαρχών εμπορικού πεζοδρόμου Απόλλωνος περί έγκρισης εργασιών.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχιας στο Δήμο Τρικκαίων» από την αμκε «Συν-ειρμός» ως δικαιούχου φορέα έως τις 31-12-2016.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμβασης προμήθειας έντυπου υλικού.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του Δ. Τρικκαίων στη Πράξη Κ.Δ.Β.Μ.-Νέα Φάση και ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου
 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2017-2018

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 1. Έγκριση της αριθ. 204/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Σαραγίων»

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Παραχώρηση του πλησίον βοηθητικού οικήματος του Κουρσούμ Τζαμί (πρώην αναψυκτήριο), για την περίοδο από 26/11/16 έως 07/01/17 και την ανάθεση λειτουργίας αναψυκτηρίου και χώρου πώλησης αναμνηστικών στην e-Trikala A.E

Γενικά

 1. Μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Αναστασίου εκτός έδρας
 1. Μετακίνηση Δημοτικών Συμβούλων εκτός έδρας
 1. Μετακινήσεις Δημάρχου εκτός έδρας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ