Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17 Ιανουαρίου 2018
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποίησης εκδήλωσης

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποίησης εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 18/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
  1. Διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ονοματοδοσίας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΡΙΓΩΝΗΣ»  σε ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ».

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ