Δήμος Τρικκαίων

2o Opera Gala Δημήτρης Καβράκος - Πρόγραμμα