Δήμος Τρικκαίων

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 Νοεμβρίου 2017
Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στις 19:00 το ΔΗμοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Εξέταση αίτησης του κ. Δημητρίου Θεμελή του Μιλτιάδη, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 60/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμημάτων δημοτικών εκτάσεων και συγκεκριμένα των υπ’ αριθμ. 82α και 82γ τεμαχίων του αγροκτήματος του Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου Ριζαριού, με αυθαίρετες καλλιέργειες και αυθαίρετη περίφραξη με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα, από τον κ. Βασίλειο Σαλταγιάννη
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση του ΣΑΥ –ΦΑΥ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)»
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 130.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 3. Κατανομή μέρους της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, και 6ης δόσης ΣΑΤΑ 2017
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων
 5. 14η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017
 6. Ανάκληση της αριθμ. 599/2017 Α.Δ.Σ. και έγκριση της τελικά κατασκευασθείσας οριζοντιογραφίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ  3+286,16  » και έγκριση  επάρκειας κατασκευής του κιβωτοειδούς οχετού στο παραπάνω έργο.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της «Ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή «Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων Ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» .
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Oνοματοδοσία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πνευματικού Κέντρου του  Δήμου  Τρικκαίων  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΡΙΓΩΝΗΣ»  σε « ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ
 2. Αποδοχή ποσού 670,00 € και κατανομή ποσού 280.248,99€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων
 3. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. αποφάσεων 713/2016, 489/2015 και 398/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων»
 4.  Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Τρικάλων για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΣΟΝ) την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ
 1. Ορισμός επιτροπής για τον διαγωνισμό αξιολόγησης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου Βιτρίνας Εμπορικού Καταστημάτος στο Δήμο Τρικκαίων
 2. Καταρχήν έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Ύψωνα της Κύπρου
 • Γενικά
 1. Συζήτηση – ενημέρωση επί πρότασης του επικεφαλής της Δημ. Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” σχετικά με την ανέγερση του 22ου Νηπιαγωγείου
 2. Έγκριση συγχώνευσης των δύο ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων
 3. Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων εκτός έδρας.
 4. Καταρχήν λήψη απόφασης για την ανέγερση μνημείου Ολοκαυτώματος των Εβραίων των Τρικάλων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Εξέταση της αρίθ. 180/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Εξέταση αίτησης των κ.κ. Κωλέττη Αχιλλέα και Χρήστου του Αργυρίου, περί συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ, λόγω αποζημιώσεως και πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία τους, στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου Ι
 2. Εξέταση της αρίθ. 181/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε διασταυρώσεις της πόλεως των Τρικάλων
 3. Εξέταση της αρίθ. 182/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση καθορισμού δύο (2) θέσεων στάθμευσης, γενικής χρήσης για ΑμΕΑ του Δήμου Τρικκαίων, έμπροσθεν του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
 4. Εξέταση της αρίθ. 183/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Καθορισμός Θέσης στάσης αστικών & υπεραστικών λεωφορείων παραπλεύρως του Γυμνασίου – Λυκείου Βαλτινού προς εξασφάλιση ασφαλούς αποβίβασης – επιβίβασης μαθητών “
 5. Εξέταση της αρίθ. 184/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Α. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στο όνομα της κ. Αργυρίου Ιφιγένειας του Αποστόλου (συζ. Αθαν. Τσιακμάκη) Β. Αποζημίωση της κ.Αργυρίου Ιφιγένειας του Αποστόλου (συζ. Αθαν. Τσιακμάκη), η οποία προκύπτει μετά την κύρωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής περιοχής «Αγ. Μονή Ι» και τον ανωτέρω συμψηφισμό
 6. γκριση 3ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 545/2015 ΑΔΣ «Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 7. Τροποποίηση, ως προς τις χρήσεις, του σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα Στρατώνες του Δήμου Τρικκαίων (Πατουλιάς ), με καθορισμό χρήσης Γενικής Κατοικίας (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 8. Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικού ομοιώματος λεωφορείου του προγράμματος citymobil2 σε κοινόχρηστο χώρο»(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 9. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017”
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διαγραφής οφειλής από χρηματικούς καταλόγους οφειλέτη του Δήμου
 2. Έγκριση διαγραφής: ποσού 846,97€ από τον κ.Τζιρώνη Αχιλλέα του Κωνσταντίνου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 3. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου
 4. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων -μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων
 5. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια  και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 6. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 451304739098 – Ο.Τ 1033 στην οδό Μυροφύλλου στα Σεισμόπληκτα, ώστε να απαλλαγεί  από τις προσαυξήσεις, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
 7. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο 07 στο Ο.Τ Γ839 στην περιοχή Σαραγίων, λόγω λάθους ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη και επαναβεβαίωση της εισφοράς στον ορθό οφειλέτη.
 8. Έγκριση χορήγησης δεκατριών (13) ισόποσων χρηματικών βραβείων σε μαθητές και αθλητές έτους  2017 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς  Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 9. Έγκριση εκμίσθωσης του παλαιού πρώην Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ Φωτάδας.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (2η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενου παιδιού στον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) – σταθμό «Ηλιαχτίδα» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 2. Έγκριση (2ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο και «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018»
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού, τοποθέτηση φωτιστικών σε υπάρχοντες στύλους και αποζημίωση ζημιάς σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Καταστροφή αντικειμένων (μηχανογραφικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία (Άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)».

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ