Δήμος Τρικκαίων

312.000€ τον χρόνο γλιτώνουν οι Τρικαλινοί

7 Μαρτίου 2017
Σημαντική ανακούφιση για τα οικονομικά του Δήμου Τρικκαίων η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε κατεπείγουσα συνεδρίασή του το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του. Χάρη στο χαμηλότερο επιτόκιο αλλά και στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, ο Δήμος θα γλυτώσει 1.815.000 € στο σύνολο του δανείου, καθώς και 312.000 € σε ετήσια βάση.

Η αναχρηματοδότηση έγινε κατορθωτή, μετά από πάγιο αίτημα πολλών μηνών του Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων Πειραιά και Ασπροπύργου. Με νομοθετική ρύθμιση το (Ν.4445/2016) διευθετήθηκαν θέματα αποπληρωμής δανείων με ευνοϊκότερους όρους, με κυρίαρχο την αποπληρωμή σε βάθος 35ετίας.

Στην ουσία ο Δήμος αναχρηματοδοτεί δάνεια που είχε συνάψει στο παρελθόν, των οποίων το επιτόκιο κυμαινόταν από 6,02% έως 7,5%. Το νέο δάνειο έχει τελικό επιτόκιο 4,36%

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι με την κίνηση αυτή ωφελούνται σημαντικά οι δημότες, καθώς υπάρχει ρευστότητα στο ταμείο, αφού τα δάνεια αποπληρώνονται με λιγότερα χρήματα, σε μεγαλύτερο διάστημα, με μικρότερο επιτόκιο. Επίσης επισήμανε πως στις μέρες μας οι επιχειρήσεις κλείνουν από έλλειψη ρευστότητας και όχι λόγω της ύπαρξης χρεών. Σήμερα ο Δήμος, παρότι κουβαλάει χρέη από το παρελθόν, καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις του και παράλληλα βελτιώνει τη ρευστότητά του.

Από το γραφείο Τύπου