Δήμος Τρικκαίων

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 16/12/2016

15 Δεκεμβρίου 2016
Σε έκτακτη συνεδρίαση θα συζητηθεί το αναθληθέν θέμα για τον εσωτερικ΄δ ακτύλιο Τρικάλων. Η συνεδρίαση - μαζί με άλλα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δερκεμβρίου 2016, στις 14:15. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 16/12/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 14:15 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

  1. Εξέταση της από 20-10-2016 με αριθμ.πρωτ.57237 Ένσταση της «ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» Αναδόχου του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ.3+286,16» και εξέταση της αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρικκαίων “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

 

Γενικά

  1. Tροποποίηση της αριθμ. 679/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων